SEURAPÄÄTTÄJÄ!

Oletko miettinyt, millä keinoin seuranne tarjoaa vastinetta yhteistyökumppaneilleen?

Yksityisen rahan merkitys suomalaisen huippu-urheilun rahoittajana on suuri. Me haluamme yritysten näkevän sponsoroinnin arvon markkinoinnin välineenä ja haluamme auttaa seuroja ja yrityksiä ottamaan yhteistyökumppanuuksista kaiken irti.

Urheiluseuran yhteistyökumppanuuksissa itse seuroilla on suuri rooli, millaisena seura yrityksen perspektiivistä näyttäytyy. Mitä seuralla on tarjota kummpanuuden vastineeksi? Näkyvyyttä? Millaista? Millaisena seura näyttäytyy ulospäin? Se on paljon muutakin kuin seuran järjestämä toiminta. Miten toiminta tuodaan esiin? Mitä toiminnalla tavoitellaan? Millaiset nettisivut seuralla on, miten ulkoista viestintää hoidetaan, mitä yhteistyökumppaneille tarjotaan vastineeksi? Mitä seuralla on tarjota yritykselle laita- ja paitamainosten lisäksi?

Riittääkö mainos kaukalon laidalla ja logo paidan reunassa kumppanuuden vastineeksi vuonna 2016?!

No ei se nyt vaan riitä! Sponsorointi on vaikuttava markkinoinnin keino jos sponsoroinnista tehdään vaikuttavaa. Kuinka monta kertaa olet vaikuttunut näyttävästä mainoksesta kaukalon laidalla? – Kuinka moni katsojista edes muistaa pelin jälkeen mitä mainoksia laidalla oli? Mutta mitä muuta voimme tarjota? Urheilu herättää suuria tunteita ja se on urheilun markkinoinnillinen vahvuus. Urheilu tavoittaa monet ja monenlaiset ihmiset. Urheilu kiinnostaa. Urheilu on monelle intohimo. Urheilu vaikuttaa. Hyödynnetään urheilun tavoittamat ihmiset ja sen herättämät tunteet osana kumppaniyrityksen markkinointia, nykyaikaisin keinoin. Tarjotaan heille enemmän jolloin yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia taloudellisesti enemmän. Kanssamme yksinkertaisesti tarjoat enemmän.

1. Nettisivut osana seuranne brändiä

Ollaksenne houkutteleva kumppani yrityksille tulee perusasiat kuten nettisivut ja sosiaalinen media olla kunnossa. Olennaista nettisivuilla on toiminnan ja käytetettävyyden lisäksi näkyvyys ja seuran brändi. Nettisivut ovat seuranne brändin kulmakivi. Hoidamme seuranne nettisivut ja ilmeen yhtenäiseksi seuranne edustamien arvojen kanssa ja tuomme edustamanne arvot esiin sanoin, kuvin ja videoin.

2. SOME - mitä siitä?

Kun perusta on rakennettu aletaan kasata hirsikehikkoa. Eli hoidetaan sosiaalisen median kanavat kuntoon ja lähdetään viestimään sosiaalisessa mediassa. Me koulutamme seuranne henkilöille perusteet sosiaalisen median käytöstä muutamassa tunnissa ja ohjeistamme käytännön esimerkein, kuinka some-viestintänne tulee rakentaa tukemaan seuranne brändiä

3. Seurabrändin kehitys / luominen

Tänä päivänä on brändin oltava kunnossa. Aloitetaan brändin luominen teistä. Luodaan verkkosivu ja viestintä teidän näköiseksenne niiden pääviestien ympärille, joita toimintanne edustaa. Näin seuraväkenne, tulevien harrastajien ja yhteistyökumppaneiden on helpompi nähdä arvopohja, jolle toimintanne on rakennettu. Mitä te edustatte yhdessä porukkanne ja kumppaneidenne kanssa. Kun viesti on selkeä on kumppaneiden hankkiminenkin helpompaa. Olette yrityksen perspektiivistä yksinkertaisesti houkuttelevampi kumppani!

4. Tarjoa kumppaneillesi enemmän / Sponsorisparraus

Me jeesaamme teitä tuottamaan sisältöä, joka on oikeasti arvokasta teidän kumppaneillenne. Tarvittaessa sparraamme teitä myös yrityksen kontaktoinnissa, esitellen eri vaihtoehtoja, joita voimme yhdessä tarjota kumppanuuden vastineeksi. Emme ole haalimassa seurastanne rahaa, vaan tarjoamassa vaihtoehtoja, joilla sitä voidaan tuoda sinne enemmän, katsojien ja sponsoreiden merkeissä. Me luomme yhteistyössä seuranne ja kumppani yrityksen kanssa markkinointi kampanjoita, joista hyötyvät kaikki. Niin seuranne, sitä kautta urheilijat, kumppaniyritys sekä myös me. Eli WIN-WIN-WIN-WIN ;)

LAITETAAN SEURA KONDIKSEEN!

Jussi Pirhonen

jussi@tovarisport.fi

050 490 2477